Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 8

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 8 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 9

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Trong kỳ, khi hạch toán một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi Nợ mà quên ghi Có hoặc ngược lại sẽ dẫn đến sự mất cân đối của bảng cân đối tài khoản đối với

 • Câu 2.
  Đối tượng nào sau đây có thể tổ chức lập chứng từ kế toán?
 • Câu 3.
  Giá trị ban đầu của Tài sản cố định được gọi là:
 • Câu 4.
  Nhận thấy các loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là loại quý hiếm, kế toán quyết định sử dụng phương pháp tính giá nào trong niên độ mới?
 • Câu 5.
  Chọn cách đánh giá tài sản mà giá trị TS của doanh nghiệp ở mức thấp nhất, là vấn đề thuộc nguyên tắc
 • Câu 6.

  Khi bán hàng thì sẽ làm cho các nhân tố sau ảnh hưởng như thế nào?

  Giá vốn hàng bán

  Doanh thu

  Tài sản

  A.

  Tăng

  Tăng

  Tăng

  B.

  Tăng

  Tăng

  Giảm

  C.

  Giảm

  Tăng

  Tăng

  D.

  Giảm

  Giảm

  Giảm

 • Câu 7.

  Các tài khoản sau: 129, 229, 159, 1381, 413, 214.Tài khoản nào là khác nhất so với các tài khoản còn lại?

 • Dùng dữ liệu sau đây trả lời các câu 8 và câu 9

  Cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 468.800.000đ, các khoản chiết khấu thương mại là 800.000đ, giá vốn hàng bán là 320.000.000đ

 • Câu 8.

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

 • Câu 9.

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

 • Câu 10.
  Theo phương pháp ghi nhận, kế toán có thể phân thành 2 loại
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Ngành Kế Toán

  Xem thêm