Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Nhà Lý chuẩn bị để đối phó với quân Tống như thế nào?

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Sớm phát hiện mưu đồ của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó:

  - Cử thái úy Lý Thường Kiệt - một người có cốt cách và tài năng phi thường làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

  - Quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.

  - Các tù trưởng được phong chức tước cao, được lệnh mộ thêm binh đánh trả các cuộc quấy phá, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.

  - Đem quân xuống phía Nam, đánh bại ý đồ tiến công phối hợp của nhà Tống với Cham-pa.

  0 Trả lời 08:43 18/09
  • Song Tử
   Song Tử

   - Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.

   - Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.

   - Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống.

   - Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.

   0 Trả lời 08:44 18/09
   • Bờm
    Bờm

    Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương độc đáo, sáng tạo: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.

    Đây không phải là một chủ trương liều lĩnh, thiếu suy nghĩ mà thực sự là một chủ trương sáng tạo, độc đáo, rất chủ động của Lý Thường Kiệt.

    Trước tình hình quân xâm lược đang đến gần, nhằm dành lại thế chủ động, tiêu hao sinh lực địch ngay từ lúc chúng chưa tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược => đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công xâm lược.

    0 Trả lời 08:44 18/09
    Lịch Sử Xem thêm