Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

3
3 Câu trả lời
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Nhà Tống xâm lược Đại Việt với mục đích sử dụng chiến công để giải quyết những khó khăn trong nước:

  - Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập.

  - Nội bộ triều đình mâu thuẫn lẫn nhau.

  - Nhân dân đứng lên đấu tranh ở nhiều nơi.

  - Vùng biên cương phía Bắc thường xuyên bị quấy nhiễu bởi hai nước Liêu - Hạ.

  0 Trả lời 08:28 18/09
  • Bon
   Bon

   - Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước.

   - Nhà Tống muốn dùng chiến công để trấp áp phe đối lập trong triều, hai nước biên cương ở phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc đổi với nhân dân trong nước.

   0 Trả lời 08:28 18/09
   • Đường tăng
    Đường tăng

    Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước, nhà Tống muốn dùng chiến công (nếu chiếm được Đại Việt) đế trấn áp phe đối lập trong triều, hai nước biên cương phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước.

    0 Trả lời 08:30 18/09
    Lịch Sử Xem thêm