Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

3
3 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  - Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì Ăng-co.

  - Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội:

  + Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.

  + Sử dụng vũ lực để mở rộng lãnh thổ về phía Đông, sang vùng hạ lưu sông Mê Nam (Thái Lan ngày nay) và vùng trung lưu sông Mê Công (Lào hiện nay).

  + Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng như: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,…

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Đen2017
   Đen2017

   Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Biểu hiện : nông nghiệp phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá độc đáo, tiêu biểu nhất là kiến trúc đền tháp (Ăng-co Vát, Ăng-co Thom).

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Batman
    Batman

    - Thi hành nhiều biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp.

    - Dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ.

    - Văn hóa độc đáo, tiêu biểu là kiến trúc đền tháp như Ăng-co Vát , Ăng-co Thom....

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Lịch Sử Xem thêm