Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

3
3 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống, vì:

  - Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

  - Sông Như Nguyệt bấy giờ có lòng sông sâu, rộng, là một chiến hào tự nhiên khó có thể vượt qua.

  - Lực lượng của nhà Tống chủ yếu là bộ binh: 10 vạn bộ binh tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến và 20 vạn dân phu.

  0 Trả lời 11:40 18/09
  • Song Ngư
   Song Ngư

   - Sông Như Nguyệt bấy giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí quan trọng trên đường Bắc – Nam. Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

   - Sông Như Nguyệt là một chiến hào tự nhiên rất khó vượt qua.

   - Lực lượng chủ yếu của nhà Tống là bộ binh.

   0 Trả lời 11:40 18/09
   • Đội Trưởng Mỹ
    Đội Trưởng Mỹ

    Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống giặc, bởi vì: Sông Như nguyệt bây giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí quan trọng trên đường Bắc – Nam. Hơn nữa, đây cũng là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc vào Thăng Long).

    0 Trả lời 11:41 18/09
    Lịch Sử Xem thêm