Bài tập so sánh thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Không ít thí sinh cảm thấy bối rối khi gặp bài tập chia động từ thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn nếu không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Ngoài ra, việc ghi nhớ bảng động từ có quy tắc và bất quy tắc cũng là điều gây lúng túng cho các thí sinh. Tuy nhiên nếu luyện tập nhiều thì bạn hoàn toàn có thể làm dạng bài này "nhanh, gọn và chính xác". Hãy thử sức mình với bài tập này nhé!

Đề tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm về các thì trong tiếng Anh

 

 • Chọn dạng đúng của động từ.
  1. Paul ….. in God since he was a child.
 • 2. I ….. the book, you can have it back.
 • 3. Why are your hands so dirty? - I …… my bike.
 • 4. We …… around Scotland for 8 days.
 • 5. Sandy ………dinner four times this week.
 • 6. Steve has been driving for 6 hours.
 • 7. I have been trying to contact him _______.
 • 8. The ballon has been soaring 100 meters above us for 2 hours.
 • 9. Who has been eating my chocolate bar?
 • 10. She has been tidying up her office, hasn't she?
 • 11. He ….. five letters.
 • 12. Where ….?
 • 13. We …… our holiday yet.
 • 14. We …… a new lamp.
 • 15. I …… today.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 5.877
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm