Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học chương 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 11 chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học chương 2 - Đề số 3 với các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 được xây dựng theo kiến thức trọng tâm, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập của bản thân.

 • 1
  Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?
 • 2
  Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?
 • 3
  Hai loại hướng động chính là:
 • 4
  Các kiểu hướng động dương của rễ là:
 • 5
  Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?
 • 6
  Các kiểu hướng động âm của rễ là:
 • 7
  Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?
 • 8
  Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?
 • 9
  Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
 • 10
  Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?
 • 11
  Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?
 • 12
  Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?
 • 13
  Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
 • 14
  Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là:
 • 15
  Ứng động (Vận động cảm ứng) là:
 • 16
  Trong các động vật sau:
  (1) giun dẹp
  (2) thủy tức
  (3) đỉa
  (4) trùng roi
  (5) giun tròn
  (6) gián
  (7) tôm
  Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
 • 17

  Trong các phát biểu sau:

  (1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh

  (2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

  (3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng

  (4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

  Các phát biểu đúng về phản xạ là:

 • 18
  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì
 • 19
  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch
 • 20
  Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo trật tự:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 11 Xem thêm