Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Tứ Kỳ năm học 2016 -2017

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Tứ Kỳ năm học 2016 -2017 

Để đạt kết quả cao trong các kỳ thi, ngoài việc nắm vững kiến thức đã học thì các em phải ôn tập lại với các bài thi để củng cố cũng như ghi nhớ những kiến thức đó. Hãy tham gia làm Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Tứ Kỳ năm học 2016 -2017 để tự đánh giá khả năng của mình nhé. Chúc các em đạt thành tích cao nhất!

 • Câu 1: Vào những năm đầu thế kỷ XX một số nhà Việt Nam yêu nước muốn theo con đường cải cách của Nhật bản vì?
 • Câu 2: Phan bội Châu thành lập hội Duy Tân vào thời gian nào?
 • Câu 3: Mục đích của hội Duy Tân là gì?
 • Câu 4: Những hoạt động của Đông kinh Nghĩa thục thực chất là?
 • Câu 5: Đường lối cứu nước của Phan Chu Trinh là?
 • Câu 6: Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ chịu ảnh hưởng của?
 • Câu 7: Chiếu Cần Vương được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng vì?
 • Câu 8: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất các nước thực dân Phương Tây đã có chính sách gì đối với các nước thuộc địa?
 • Câu 9: Chiến thắng Matxcơva có ý nghĩa như thế nào?
 • Câu 10: Chiến tranh Xtalingrats có ý nghĩa gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.521
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm