Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 3 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017 là vòng thi thứ 12 của Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2016 - 2017. Tham gia làm bài trực tuyến để kiểm tra và đánh giá kĩ năng giải toán của bạn để chuẩn bị cho vòng 13, cuộc thi giải toán qua mạng Violympic các vòng sắp diễn ra nhé.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2015 - 2016

 
 • Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

  Đề thi Violympic toán lớp 3
  Trả lời:
  Các giá trị tăng dần là:
  1 <....<....<....<....<....<....<....<....<....

  Ví dụ: 1 < 2
  1 < 5 < 17 < 13 < 14 < 19 < 4 < 3 < 12 < 11 < 15 < 6 < 8 < 9 < 7 < 10 < 16 < 18 < 2 < 20 1<5<17<13<14<19<4<3<12<11<15<6<8<9<7<10<16<18<2<20
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật

  Câu 1: Tính 280 : 8 =...

 • Câu 2:

  Tính 125 x 3 =...

 • Câu 3:

  Tính 74 + 148 =...

 • Câu 4:

  Tính 206 - 98 =....

 • Câu 5:
  Tìm X biết X x 7 = 315. Vậy X =...
  45
 • Câu 6:

  Tìm x biết 800 - x = 496. Vậy x =...

 • Câu 7:

  Tính 78 : 2 + 4 =...

 • Câu 8:

  Tam giác ABC có độ dài 3 cạnh bằng nhau và tổng độ dài 3 cạnh là 102cm. Độ dài mỗi cạnh là:...

 • Câu 9:

  Thương hai số là 24. Nếu số bị chia gấp lên 3 lần và số chia giảm đi 2 lần thì thương mới là:

 • Câu 10:

  Ba bạn An, Bình, Chi có tất cả 108 quyển vở. Nếu An cho Bình 5 quyển, Bình cho Chi 12 quyển thì số vở của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiều quyển vở?

 • Bài 3: Mười hai con giáp

  Câu 1: Thương của 248 và 8 là:...

  31
 • Câu 2:
  Tính: 496 - 152 =...
  344
 • Câu 3:
  Cho .... : 5 + 48 = 133. Số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
  325
 • Câu 4:
  Tính 126 : 3 =...
  42
 • Câu 5:
  Tính 105 x 7 - 52 =...
  683
 • Câu 6:
  Một cửa hàng trong một ngày bán được 729 kg gạo tẻ, số gạo nếp bán được trong ngày hôm đó bằng 1/9 số gạo tẻ. Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo nếp?
  81
 • Câu 7:
  Tìm số tự nhiên X lớn nhất sao cho: X x 8 < 235. Vậy X =....
  29
 • Câu 8:
  Tìm X biết X x 5 = 75. Vậy X =...
  15
 • Câu 9:
  Tích hai số là 875. Nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 lần, giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới là:...
  175
 • Câu 10:
  Thương hai số là 164. Nếu giữ nguyên số bị chia, gấp số chia lên 4 lần thì được thương mới là:...
  41
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
369 9.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 3 Xem thêm