Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 20

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 20 với nội dung được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học, là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 19 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,....

 • 1
  Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào?
 • 2

  Nét mới nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

 • 3

  Do ảnh hưởng của sự kiện lịch sử nào đã dẫn đến sự bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc năm 1919?

 • 4
  Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngữ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là:
 • 5

  Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực nào?

 • 6

  Trong phong trào Ngũ tứ quần chúng giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?

 • 7

  Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?

 • 8

  Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?

 • 9

  Phong trào nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á?

 • 10

  Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông Cổ 1921-1924 là gì?

 • 11

  Trong những năm 1919 - 1929 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước nào thành công?

 • 12

  Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc biểu tình của tầng lớp nào?

 • 13

  Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập ngày tháng năm nào?

 • 14

  Trong những năm 1926-1927 nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm:

 • 15

  Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • 16

  Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-Cộng nhằm mục đích gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 427
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm