Bài tập Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Chương Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Mã số: 12267. Đã có 17 bạn thử.

Chuyên đề Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

VnDoc giới thiệu tới các bạn Bài tập Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng thuộc chuyên đề Vật lý 10 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập Lý 10 đạt kết quả cao.

1
Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng?
2
Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:
3
Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?
4
Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:
5

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

6

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

7

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

8

Điều nào sau đây là sai khi nói về các phân tử cấu tạo nên chất lỏng?

9
Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.
10
Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:
11
Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?
12
Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:
13
Ống được dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện:
14
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn?
15

Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là 9,2.10-3N. Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:

Bắt đầu ngay
1 17