Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Phần 12

Câu hỏi ôn tập Kinh tế học có đáp án

Mã số: 07254. Đã có 8 bạn thử.

Trắc nghiệm Kinh tế học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học- Phần 12 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Phần 13

 

Câu 1.

Tối ưu tiêu dùng (cân bằng tiêu dùng) diễn ra tại:

Câu 2.

Hệ số góc của đường cong bàng quan của hàng hoá X và Y được gọi là:

Câu 3.

Tính phi kinh tế theo quy mô có thể được giải thích bởi:

Câu 4.

Hiệu suất không đổi theo qui mô xuất hiện nếu hãng tăng qui mô nhà máy và sử dụng thêm lao động cùng một tỷ lệ, đầu ra tăng với tỷ lệ nhỏ hơn.

Câu 5.

Theo kinh tế học vi mô, mục tiêu của công ty là:

Câu 6.

Hàm sản xuất:

Câu 7.

Khi một hãng phát triển qui mô nhà máy của nó và thuê thêm lao động luôn dẫn đến tính kinh tế nhờ qui mô.

Câu 8.

Nếu thị trường là cạnh tranh và giá hiện tại là 30 đồng và thấp hơn mức giá cân bằng thị trường thì:

Câu 9.

Đường chi phí trung bình có dạng hình chữ U do ảnh hưởng của năng suất biên tăng giảm dần

Câu 10.

Giả sử, bánh mỳ là hàng hoá thông thường. Các hiệu ứng thu nhập và thay thế liên quan đến sự thay đổi về giá của bánh mỳ:

Bắt đầu ngay
1 8