Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 10

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06953. Đã có 114 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 11

Câu 1.

Nguyễn Ái Quốc đến Sa Côn, nơi có đông việt kiều và tổ chức cách mạng cũng ra đời từ lâu, Người đến vào thời gian nào?

Câu 2.

Nguyễn Ái Quốc viết Bài ca Trần Hưng Đạo, viết kịch bản, bày cho bà con diễn kịch và có lúc “Khăn gói đi buôn để gây quỹ” cho tổ chức thời gian nào?

Câu 3.

Để tránh mật thám của thực dân Pháp bủa vây, có lúc Nguyễn Ái Quốc đã phải tạm cắt tóc đi tu ở chùa để tiếp tục hoạt động. Thời gian này Người hoạt động ở nước nào? 

Câu 4.

Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc quyết định rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?

 

Câu 6.

Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc gặp Nguyễn Lương Bằng ở đâu?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc liên lạc được với cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông khi nào?

Câu 9.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) đã có đại biểu của những tổ chức Cộng sản nào về dự?

Câu 10.

Nguyễn Ái Quốc gặp Trần Phú từ Liên-xô về Trung Quốc tháng 4 năm 1930 ở đâu?

Bắt đầu ngay
1 114