Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 15

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06960. Đã có 81 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 15 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16

Câu 1.

Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên:

Câu 2.

Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của thực dân anh ở Hồng Kông:

Câu 3.

Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữở Hồng Kông trong thời gian từ:

Câu 4.

Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là:

Câu 5.

Đại hội VII, Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự gồm có những ai:

Câu 6.

Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)

Câu 7.

Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào:

Câu 8.

Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là:

Câu 9.

Hồ Chí Minh rời Mátxcơva Liên Xô đi “về phương Đông” thời gian nào?

Câu 10.

Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?

Câu 11.

Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là:

Câu 12.

Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm:

Câu 13.

Nhà lãnh đạo nào của cách mạng Trung Quốc cùng hành quân với Nguyễn Ái Quốc từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) để tham gia kháng chiến chống phát xít Nhật ở Trung Quốc (cuối năm 1938)

Câu 14.

Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hi vọng chắp nối được liên lạc?

Câu 15.

Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

Bắt đầu ngay
1 81