Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06961. Đã có 73 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17

Câu 1.

Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử những ai đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng, “cố gắng học thêm quân sự”

Câu 2

Thời kỳ 1939-1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh:

Câu 3.

Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửimột đồng chí ở quốc tế cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị nhà đương cục Anh bắt giam ở Hồng Kông. Bức thư đó viết ngày:

Câu 4.

Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàm Dương_ Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào?

Câu 5.

Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm?

Câu 6.

Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước, tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt- Trung thuợc huyện nào của tỉnh Cao Bằng:

Câu 7.

Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cho đảng viên? 

Câu 8.

Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?

Câu 9.

Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọc núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc tỉnh?

Câu 10.

Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ 8, được khai mạc ngày 10-5-1941. Ai là chủ tọa hội nghị quan trọng này?

Câu 11.

Tại một Hội nghị TW, Đảng ta khẳng định: trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của:

Câu 12.

Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dântộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt minh”. Mặt trận Việt minh được thành lập:

Câu 13.

Năm 1941, mở đầu tác phẩm của mình, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử ta, tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, là tác phẩm:

Câu 14.

Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít từ:

Câu 15.

Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung hoa bắt và giam giữ trong thời gian từ:

Bắt đầu ngay
1 73