Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06946. Đã có 728 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4

Câu 1.

Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ qua đời ở độ tuổi bao nhiêu?

Câu 2.

Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?

Câu 3.

Nguyễn Tất Thành đã tâm sự: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào?

Câu 4.

Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là thời kì học ở trường Pháp-Việt, nhất là trường Quốc học Huế. Thời kì đó Người đã từng đọc các tác phẩm của ai?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc vào Đảng xã hội Pháp khi nào?

Câu 6.

Từ năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp, Người tham gia viết các báo cáo tố cáo chế độ thực dân đăng trên các tờ báo nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

Câu 9.

Tại Đại hội lần thứ mấy, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Dự án Nghị quyết về chủ nghĩa Cộng sản và các thuộc địa?

Câu 10.

Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

Câu 11.

Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan đến năm 1895, bà đã sinh được mấy người con?

Câu 12.

Nguyễn Tất Thành đến nước Anh năm nào?

Câu 13.

Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào? 

Câu 14.

Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào?

Câu 15.

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V quốc tế Cộng sản vào năm nào?

Bắt đầu ngay
1 728