Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Từ đồng âm

Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 7 có đáp án

Mã số: 12863. Đã có 70 bạn thử.

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7: Từ đồng âm là dạng đề kiểm tra trực tuyến cho các em học sinh tham khảo làm bài. Đề gồm 10 câu hỏi có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7 bao gồm các bài trắc nghiệm môn Văn lớp 7 theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập sau mỗi bài học trên lớp. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn luyện chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Từ đồng âm.

1. Từ nào dưới đây không phải là từ đồng âm với từ "chân" trong câu sau "Mỗi khi trái gió trở trời, cái chân tôi lại dở chứng đau nhức."?
2. Các từ sau là đồng âm hay đồng nghĩa ?

Tiền tài - Tiền lương

Năng lực - Năng khiếu

Tiền tuyến - Tiền vệ

3. Dòng nào sau đây chỉ gồm những từ đồng âm?
4. Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là gì?
5. Để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý điều gì khi giao tiếp?
6. Dòng nào nói đúng khái niệm về từ đồng âm?
7. Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?
8. Dòng nào sau đây không phải đều là các từ đồng âm ?
9. Các từ sau là đồng âm hay đồng nghĩa ?

Bàn bạc - Bàn học
Thu hoạch - Mùa thu

10. Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm?
Bắt đầu ngay
1 70