Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Ngữ Văn lớp 6 Trường THCS Đại Thắng

Đề thi đầu năm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Mã số: 01550. Thời gian: 15 phút. Đã có 4.944 bạn thử.

Đề thi đầu năm môn Ngữ văn lớp 6

Nhằm cung cấp tài liệu ôn tập môn Ngữ Văn chuẩn bị cho kì thi và kiểm tra đầu năm, chúng tôi đã đưa ra bài test Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Ngữ Văn lớp 6 Trường THCS Đại Thắng. Thử sức với bài test để làm quen với dạng đề, dạng câu hỏi, từ đó đưa ra phương pháp học tập đúng đắn nhằm mang lại hiệu quả cao. Chúc các bạn làm bài tốt!

Câu 1:
Truyền thuyết là:
Câu 2:
Văn bản nào là truyện truyền thuyết em đã học?
Câu 3:
"Giặc đã đến chân núi Trâu, thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, Vua sai sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt ....?
Trong đoạn ănv trên, từ nào là từ mượn?
Câu 4:
Đoạn văn trong câu 3 trích từ văn bản nào?
Câu 5:
Ý nghĩa của truyện Thánh Gióng là:
Câu 6:
Chi tiết nào là kì ảo trong truyện Thánh Gióng?
Câu 7:
Trong những từ sau, từ nào là từ láy?
Câu 8:
Đoạn văn trên viết theo phương thức biểu đạt nào?
Câu 9:
Mục đích giao tiếp của văn bản tự sự là gì?
Câu 10:
Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Bắt đầu ngay
65 4.944