Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 29

Dân cư xã hội châu Phi

Mã số: 12053. Đã có 11 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 29 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dung trọng tâm bài học, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Châu Phi là một trong những cái nôi của:
2
Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:
3
Các thành phố của châu Phi thường tập trung ở:
4
Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là:
5
Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi là:
6
Nguyên nhân các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo, các hoang mạc không có người sinh sống do:
7
Người châu Phi (da đen) bị bán sang châu lục nào làm nô lệ?
8
Nguyên nhân khiến hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa là:
9
Thực dân châu Âu đã có chính sách gì khi cai trị các nước châu Phi:
10
Đặc điểm kinh tế nhiều nước châu Phi là:
Bắt đầu ngay
1 11