Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 35

Khái quát châu Mĩ

Mã số: 12062. Đã có 119 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 7 thông qua bài Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 35 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 bám sát nội dụng trọng tâm bài học.

1
“Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
2
Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
3
Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:
4
Khi mới phát hiện ra châu Mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?
5
Sau khi tìm ra châu Mĩ, người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?
6
Người Anh-điêng sống chủ yếu bằng nghề:
7
Châu Mĩ có những nền văn minh cổ đại:
8
Dòng sông được mệnh danh “Vua của các dòng sông” nằm ở châu Mĩ là:
10
Người châu Phi bị bán sang châu Mĩ nhằm mục đích:
10
Người châu Phi bị bán sang châu Mĩ nhằm mục đích:
Bắt đầu ngay
2 119