Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 39

Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Mã số: 12068. Đã có 156 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 39 với các câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 7.

1
Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?
2
Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:
3
“Vành đai Mặt Trời” là tên gọi của:
4
Vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" là nơi chiếm ưu thể của ngành:
5
Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
6
Sự ra đời của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) trước hết nhằm mục đích:
7
NAFTA gồm có những thành viên:
8
Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Bắc Mỹ là:
9
Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của:
10
Sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì là không phải do:
Bắt đầu ngay
1 156