Đường tăng Lịch Sử Lớp 7

Thời kì Tiền Lê có mấy đời vua? Vị vua nào tồn tại lâu nhất?

A. Bốn đời vua. Lê Long Đình lâu nhất

B. Ba đời vua. Lê Đại Hành lâu nhất

C. Hai đời vua. Lê Long Việt lâu nhất

D. Ba đời vua. Lê Long Việt lâu nhất

3
3 Câu trả lời
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Đáp án B: Ba đời vua. Lê Đại Hành lâu nhất

  Nhà Tiền Lê bắt đầu từ năm 980 và kết thúc vào năm 1009 với ba triều vua: Lê Đại Hành (Lê Hoàn) trị vì từ tháng 7 năm Canh Thìn (980) đến tháng 3 năm Ất Tỵ (1005); Lê Trung Tông (Lê Long Việt) ở ngôi 3 ngày trong năm 1005; Lê Ngọa Triều (Lê Long Đĩnh) từ năm 1005 đến năm 1009.

  Bạn xem thêm ở đây nhé: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 9

  0 Trả lời 08:53 03/12
  • Song Tử
   Song Tử

   Đáp án: Ba đời vua. Lê Đại Hành lâu nhất

   => B

   0 Trả lời 08:55 03/12
   • Người Dơi
    Người Dơi

    Đáp án B nhé

    0 Trả lời 08:55 03/12
    Lịch Sử Xem thêm