Anonymous Tin học

Trình bày các chế độ định vị toán hạng

? Trình bày các phương pháp định vị bộ nhớ?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  Trong ngôn ngữ lập trình assembly, chế độ định vị toán hạng là cách thức xác định địa chỉ của toán hạng. Có ba chế độ định vị toán hạng thường được sử dụng trong lập trình assembly:

  - Chế độ địa chỉ ngay (Immediate addressing mode): Địa chỉ của toán hạng được cung cấp ngay trong câu lệnh. Ví dụ: MOV AX, 1234h; (đưa giá trị 1234h vào thanh ghi AX).


  - Chế độ địa chỉ trực tiếp (Direct addressing mode): Địa chỉ của toán hạng được cung cấp thông qua một địa chỉ bộ nhớ cụ thể. Ví dụ: MOV AX, [5678h]; (đưa giá trị tại địa chỉ 5678h vào thanh ghi AX).


  - Chế độ địa chỉ gián tiếp (Indirect addressing mode): Địa chỉ của toán hạng được cung cấp thông qua thanh ghi chứa địa chỉ của toán hạng. Ví dụ: MOV AX, [BX]; (đưa giá trị tại địa chỉ mà thanh ghi BX trỏ đến vào thanh ghi AX).


  Mỗi chế độ định vị toán hạng có những ứng dụng và đặc điểm riêng, tùy vào loại câu lệnh và loại bộ vi xử lý.

  0 Trả lời 14:33 30/03
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  Có hai phương pháp định vị bộ nhớ: định vị trực tiếp và định vị gián tiếp.

  1. Định vị trực tiếp: trong phương pháp này, địa chỉ của mỗi ô nhớ được trực tiếp lưu trữ trong câu lệnh máy. Khi CPU thực hiện lệnh truy cập bộ nhớ, nó sẽ truy cập trực tiếp đến địa chỉ được lưu trữ trong câu lệnh.

  Phương pháp này đơn giản và nhanh chóng nhưng có hạn chế là giới hạn số lượng ô nhớ mà CPU có thể truy cập trực tiếp.

  2. Định vị gián tiếp: phương pháp này sử dụng một thanh ghi hoặc một ô nhớ để lưu trữ địa chỉ của ô nhớ cần truy cập. CPU sử dụng giá trị của thanh ghi hoặc ô nhớ này để truy cập đến ô nhớ cần thiết.

  Phương pháp này linh hoạt hơn định vị trực tiếp và cho phép truy cập đến nhiều ô nhớ hơn. Tuy nhiên, nó có thể tốn nhiều thời gian và tài nguyên hơn để tính toán địa chỉ cần truy cập.

  0 Trả lời 14:36 30/03
 • Ẩn Danh
  Ẩn Danh

  thanks

  0 Trả lời 14:36 30/03

Tin học

Xem thêm