Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

2
2 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  - Những giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến:

  + Ở phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh

  + Ở phương Tây: Lãnh chúa phong kiến và nông nô

  - Quan hệ giữa các giai cấp là quan hệ bóc lột: Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau:

  Phương ĐôngPhương Tây
  - Địa chủ: không có quyền đặt ra các loại thuế, không là người đứng đầu cơ quan pháp luật.- Lãnh chúa sống xa hoa, đầy đủ, có quyền lực tối cao về ruộng đất, đặt ra các loại tô thuế...
  - Nông dân lĩnh canh nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác phải nộp địa tô cho địa chủ.- Nông nô phải sống phụ thuộc, khổ cực, nghèo đói, phải nộp tô thuế rất nặng nề, vừa làm ruộng vừa làm thêm nghề thủ công.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Su kem
   Su kem

   Trong xã hội phong kiến có hai giai cấp cơ bản:

   - Ở phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh

   - Ở phương Tây: Lãnh chúa và nông nô.

   Quan hệ giữa các giai cấp:

   Địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân lĩnh canh và nông nô bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau.

   Ở phương Đông:

   - Nông dân lĩnh canh nhận ruộng của địa chủ, họ phải nộp phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

   - Địa chủ không có quyền đặt ra các loại thuế, không là người đứng đầu cơ quan pháp luật. Tất cả những việc này đều do vua – người đứng đầu nhà nước chuyên chế quyết định.

   Ở phương Tây:

   - Lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa, nông nô phải sống phụ thuộc, khổ cực, đói nghèo. Nông nô phải nộp thuế tô rất nặng nề, có khi tới ½ sản phẩm thu được, nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm mọt số nghề thủ công.

   - Lãnh chúa có quyền lực tối cao về ruộng đất, có quyền đặt ra các loại tô thuế và đặt mức tô thuế. Lãnh chúa còn đứng đầu cơ quan pháp luật và thống trị nông nô về mặt tinh thần.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   Lịch Sử Xem thêm