Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam Điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 168 KB

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017 Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017 Sắp tới giảm hàng loạt chi phí cho doanh nghiệp

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. VnDoc.com mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 260 KB

Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển Phân loại tủ thuốc và trang thiết bị y tế trên tàu biển

Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 28/07/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 495 KB

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Cấp lại, sửa đổi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên. Nổi bật trong đó là nội dung về Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 109 KB

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2013/nđ-cp ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 500 KB

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải Điểm mới đáng chú ý về phí, lệ phí hàng hải

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 01/2016/TT-BTC​ được ​Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2016 và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật khác trái với quy định tại Thông tư này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 320 KB

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06 tháng 02 năm 2013 quy định về đăng kiểm viên tàu cá.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 484 KB

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 338 KB
Có tất cả 19 tài liệu.