Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2013/nđ-cp ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 500 KB

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải Điểm mới đáng chú ý về phí, lệ phí hàng hải

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 01/2016/TT-BTC​ được ​Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2016 và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật khác trái với quy định tại Thông tư này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 320 KB

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06 tháng 02 năm 2013 quy định về đăng kiểm viên tàu cá.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 484 KB

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 338 KB

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,8 MB

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 611 KB

Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 74 KB

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 41 KB
Có tất cả 15 tài liệu.