Thông tư 42/2017/TT-BYT Thông tư 42/2017/TT-BYT Danh mục dược liệu độc làm thuốc

Thông tư 42/2017/TT-BYT
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 42/2017/TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 13/11/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 216 KB

Quyết định 6858/QĐ-BYT: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Quyết định 6858/QĐ-BYT: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Tiêu chí chất lượng bệnh viện

Quyết định 6858/QĐ-BYT: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Nhằm bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành chính thức sau 3 năm triển khai thí điểm Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013. Dưới đây là những nội dung của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016. Mời các bạn cùng cập nhật 83 tiêu chí chính thức kèm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT năm 2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,9 KB

Quyết định 5125/QĐ-BYT Quyết định 5125/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Quyết định 5125/QĐ-BYT
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5125/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 264 KB

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Luật khám chữa bệnh năm 2009

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 721 KB

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ Hướng dẫn cấp Giấy chứng sinh trong trường hợp mang thai hộ

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ hướng dẫn cụ thể các giấy tờ cần thiết cần chuẩn bị trước để các bạn có thể đi làm Giấy chứng sinh cho trẻ được nhanh chóng, thuận tiện và đúng theo quy định của Pháp luật
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 63 KB

Quyết định 4969/QĐ-BYT Quyết định 4969/QĐ-BYT Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế

Quyết định 4969/QĐ-BYT
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Ngày 01/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4969/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 165 KB

Quyết định 4790/QĐ-BYT Quyết định 4790/QĐ-BYT Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu

Quyết định 4790/QĐ-BYT
 • Ngày 25/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4790/QĐ-BYT tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 181 KB

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Phòng chống tác hại của thuốc lá

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
 • Phát hành: Chính phủ
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 là nội dung chính của Nghị định 106/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 177 KB

Nghị quyết 20-NQ/TW Nghị quyết 20-NQ/TW Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Nghị quyết 20-NQ/TW
 • Phát hành: Ban Chấp hành Trung ương
 • Nghị quyết 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/10/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 265 KB

Thông tư 40/2017/TT-BYT Thông tư 40/2017/TT-BYT Tiêu chuẩn vệ sinh và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển

Thông tư 40/2017/TT-BYT
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Ngày 23/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm và nước ăn uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 179 KB
Có tất cả 520 tài liệu.