Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược năm 2017 Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược năm 2017 Hướng dẫn về hồ sơ đăng ký hành nghề dược

Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược năm 2017
 • Phát hành: Chính phủ
 • Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược năm 2017 theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành ngày 08/5/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 113 KB

Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện Các bệnh viện phải tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 282 KB

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Hướng dẫn Luật dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,6 MB

Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 04/2017/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế cho người tham gia BHYT được ban hành ngày 14/4/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 650 KB

Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố Cơ cấu Khoa chuyên môn Trung tâm Y tế huyện

Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Luật khám chữa bệnh năm 2009

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 721 KB

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế Quy định về trang phục y tế

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế do Bộ y tế ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2016. Thông tư 45/2015/TT-BYT về trang phục y tế sẽ bãi bỏ Quyết định số 2365/2004/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế trang phục y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 263 KB

Luật Dược số 105/2016/QH13 Luật Dược số 105/2016/QH13 Luật Dược mới nhất 2017

Luật Dược số 105/2016/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Dược số 105/2016/QH13 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam. Luật Dược số 105/2016/QH13 mới nhất quy định những chính sách của nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 860 KB

Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện

Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Quyết định 866/QĐ-BYT năm 2017 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 370 KB

Quy định tăng viện phí với người không có thẻ BHYT từ 1/6/2017 Quy định tăng viện phí với người không có thẻ BHYT từ 1/6/2017 Tăng viện phí với người không có thẻ BHYT

Quy định tăng viện phí với người không có thẻ BHYT từ 1/6/2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán. Theo đó, từ 1/6/2017 sẽ tăng viện phí với người không có thẻ BHYT.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 215 KB
Có tất cả 432 tài liệu.