Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi?

Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.

2
2 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  * Nguyên nhân thắng lợi:

  - Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  - Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  - Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

  * Ý nghĩa lịch sử:

  - Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ âm mưu thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

  - Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược.

  - Thắng lợi của cuộc kháng chiến góp phần làm vẻ vang thêm trang sử của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm chống ngoại xâm cho các thế hệ sau.

  0 Trả lời 12:02 18/09
  • Song Ngư
   Song Ngư

   Nguyên nhân chống Tống thắng lợi:

   - Do ý chí độc lập tự chủ của đoàn thể nhân dân Đại Việt

   - Do sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc

   - Do biết kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.

   - Do công lao và tài năng của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt trong việc sử dụng lối đánh rất độc đáo.

   Ý nghĩa lịch sử:

   - Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược Tống bảo vệ vũng chắc nền độc lập của tổ quốc, trong đó có đồng bào các dân tộc ít người.

   - Kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trên dưới một lòng, dưới sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt. Chiến công của ông xứng đáng được sử sách dân tộc lưu mãi muôn đời.

   - Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ hoàn toàn mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

   0 Trả lời 12:03 18/09
   Lịch Sử
   Xem thêm