Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

3
3 Câu trả lời
 • Batman
  Batman

  - Chặn đứng quân xam lược nhà Tống, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, vũ khí mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

  - Tạo thế chủ động cho quân ta, làm trì hoãn kế hoạch xâm lược của quân Tống, đồng thời ta có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng.

  0 Trả lời 08:47 18/09
  • Song Ngư
   Song Ngư

   Tiêu diệt lực lượng của nhà Tống, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, súng đạn mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

   Tạo thế chủ động cho quân ta, làm trì hoãn cuộc xâm lược của nhà Tống.

   0 Trả lời 08:47 18/09
   • Sư Tử
    Sư Tử

    - Tiêu diệt lực lượng của nhà Tống, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, súng đạn mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

    - Tạo thế chủ động cho quân ta, làm trì hoãn cuộc xâm lược của nhà Tống.

    0 Trả lời 08:48 18/09
    Lịch Sử Xem thêm