Phương Nhi N.N

viết tập hợp các số sau 12,18,20,30

Hỏi bài Xem thêm