Phương Nhi N.N

viết tập hợp các số sau : 12,18,20,30

.

giúp mik vs

Hỏi bài Xem thêm