Nguyễn Linh An Tin học Lớp 10

Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0

Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu

3
3 Câu trả lời
 • Bơ

  Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

  - Bằng liệt kê tuần tự

  Bước 1: Nhập hai số thực a, b

  Bước 2. Nếu a = 0

  Bước 2.1. Nếu b ≠0 thì thông báo phương trình vô định, rồi kết thúc;

  Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x <- 0 rồi chuyển sang bước 4;

  Bước 3: x <- -b/a

  Bước 4. Đưa ra nghiệm X, rồi kết thúc.

  - Sơ đồ khối:

  Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0

  Đề xuất các test tiêu chuẩn

  Để xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ test như sau:

  i) a = 0, b = 1 (kiểm tra trường hợp phương trình vô định);

  ii) a = 0,b = 0 (kiểm tra trường hợp nghiệm x=0);

  iii) a = 3, b = 6 (kiểm tra trường hợp nghiêm , y = -b/a)

  Trả lời hay
  17 Trả lời 16/08/21
 • Cự Giải
  Cự Giải

  - Bước 1: Nhập a,b và khởi tạo biến x.

  - Bước 2: Nếu a # 0 thì thực hiện bước 3, nếu không quay về bước 1.

  - Bước 3: x ← -b/a

  - Bước 4: Thông báo x.

  Input Output
  3 6 -2
  3 0 0
  0 2
  3/4 3 -4

  Trả lời hay
  9 Trả lời 16/08/21
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Bạn xem lời giải chi tiết trong https://vndoc.com/giai-bai-tap-sgk-tin-hoc-10-bai-6-151310 có này ý bạn

  Trả lời hay
  9 Trả lời 16/08/21

Tin học

Xem thêm