Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  - Các quốc gia phương Đông và phương Tây đều theo chế dộ quân chủ (do vua đứng đầu) nhưng khác nhau về mức độ và thời gian:

  - Ở phương Đông: chế độ chuyên chế đã xuất hiện từ thời cổ đại, đến thời phong kiến nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn thiện, quyền lực tập trung ngày càng cao trong tay vua...

  - Ở phương Tây: thời cổ đại đã có các hình thức dân chủ, cộng hòa, đế chế, thực chất đều là quân chủ, thời kì đầu là chế độ phong kiến phân quyền, từ thế kỉ XV chuyển sang chế độ phong kiến tập quyền.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Người Sắt
   Người Sắt

   Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ:

   - Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X.

   - Xã hội phong kiến phương Tây được hình thành từ thế kỉ V đến thế kỉ X.

   => Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến sớm hơn so với các nước phương Tây.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Sư Tử
    Sư Tử

    - Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X.

    - Xã hội phong kiến phương Tây được hình thành từ thế kỉ V đến thế kỉ X.

    =>Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến sớm hơn so với các nước phương Tây.

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Lịch Sử Xem thêm