Bọ Cạp Lịch Sử

Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin

Chọn đáp án đúng nhất

phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở? Đó là những phương thức nào?

1. 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

2. 1 phương thức (trực tiếp)

3. 1 phương thức (gián tiếp)

3
3 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  Chọn đáp án đúng nhất

  Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở? Đó là những phương thức nào?

  TL: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

  Bạn tham khảo thêm: Đáp án Module 5 Chương trình tổng thể

  0 Trả lời 17:50 03/12
  • Batman
   Batman

   2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

   0 Trả lời 17:50 03/12
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

    0 Trả lời 17:52 03/12
    Lịch Sử Xem thêm