Trần Quyến

Phát biểu nào sau đây là đúng Máy tính dùng RAM để lưu trữ tạm thời

Phát biểu nào sau đây là đúng

Máy tính dùng RAM để lưu trữ tạm thời những phần mềm đang chạy và dữ liệu tạo ra trong phần mềm ấy

RAM là bộ nhớ chỉ đọc và có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Toàn bộ hệ điều hành sẽ được tải tới RAM sau khi máy tính được khởi động xong

RAM là bộ nhớ chỉ đọc, và dữ liệu trên bộ nhớ RAM sẽ bị mất đi khi tắt máy.Hỏi bài Xem thêm