Bài tập trạng từ chỉ tần suất lớp 6 online

Trắc nghiệm Adverbs of frequency lớp 6 Online có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 về Trạng từ tần suất có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 về Trạng từ chỉ tần suất giúp các em luyện tập tại nhà hiệu quả.

 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. Andrea lives next door so we ……………. see her.
 • 2. Nancy and I (30%) ……………. go out for coffee together.
 • 3. We meet ……………. at the Annual General Meeting.
 • 4. My doctor …………….
 • 5. It (0%) …………….rains here in the summer.
 • 6. ……………. we take the dog off his leash at the beach.
 • 7. My sister ……………. two days of school in a row.
 • 8. My boyfriend and I take vacations together quite …………….
 • 9. Andy (10%) ……………. gets to visit his cousins.
 • 10. I don’t earn much because I ________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 32
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm