Công Tử Công nghệ Lớp 7

Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào?

A. Đất đồi dốc

B. Đất chua

C. Đất phèn

D. Đất mặn

3
3 Câu trả lời
 • ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹
  ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹

  Đáp án: B

  Giải thích: (Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho đất chua để khử độ chua của đất).

  0 Trả lời 10:21 18/01
  • Đậu Phộng
   Đậu Phộng

   Đáp án: B. Đất chua

   Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất chua.

   Giải thích:

   Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho đất chua để khử độ chua của đất.

   0 Trả lời 10:22 18/01
   • Cu Lì
    Cu Lì

    Đáp án B

    0 Trả lời 10:34 18/01
    Công nghệ Xem thêm