Mẫu biên bản giao hàng hóa Mẫu biên bản giao hàng hóa Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao hàng hóa
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 91,4 KB

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo là mẫu giấy được lập ra để tiếp nhận về hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 70 KB

Mẫu đơn đặt hàng Mẫu đơn đặt hàng Đơn đặt hàng chuẩn

Mẫu đơn đặt hàng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mẫu đơn đặt hàng là biểu mẫu dùng khá phổ biến trong giao dịch mua bán hàng hóa. Bên mua hàng sẽ gửi đơn hàng cần mua thông qua mẫu đơn đặt hàng với thông tin về giá cả, số lượng, thời gian giao hàng.... để bên cung cấp nắm rõ được thông tin.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 75 KB

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng Phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng là mẫu phiếu được lập ra để khảo sát và lấy ý kiến khách hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 107 KB

Mẫu hợp đồng mượn văn phòng Mẫu hợp đồng mượn văn phòng Hợp đồng mượn văn phòng

Mẫu hợp đồng mượn văn phòng
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu hợp đồng mượn văn phòng là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc mượn văn phòng, đảm bảo tính pháp lý thực hiện theo đúng hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu hợp đồng mượn văn phòng tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 82 KB

Mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể Mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể

Mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể là mẫu bảng được lập ra để đăng ký về mức giá bán cụ thể của sản phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 69 KB

Mẫu đơn đăng ký giá Mẫu đơn đăng ký giá Đơn đăng ký giá

Mẫu đơn đăng ký giá
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu đơn đăng ký giá là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký giá thành. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đăng ký giá tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 94 KB

Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp
 • Phát hành: Quốc hội
 • Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép lại việc sáp nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 89 KB

GNI là gì? GNI là gì? GNI - Tổng thu nhập quốc gia

GNI là gì?
 • Phát hành: Tổng hợp
 • VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết GNI là gì? để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về GNI - Tổng thu nhập quốc gia.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 65 KB

GNP là gì? GNP là gì? GNP - Tổng sản phẩm quốc gia

GNP là gì?
 • Phát hành: Tổng hợp
 • VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết GNP là gì? để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về GNP - Tổng sản phẩm quốc gia.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 60 KB
Có tất cả 389 tài liệu.