Điều lệ công ty TNHH Điều lệ công ty TNHH Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều lệ công ty TNHH
 • Phát hành: Chính phủ
 • Dưới đây là mẫu Điều lệ Công ty TNHH được lập Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu điều lệ công ty TNHH tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 118 KB

Mẫu điều lệ Công ty Hợp danh Mẫu điều lệ Công ty Hợp danh Điều lệ Công ty Hợp danh

Mẫu điều lệ Công ty Hợp danh
 • Phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 • Mẫu điều lệ Công ty Hợp danh là mẫu bản điều lệ của công ty hợp danh, thông qua bản điều lệ có thể thấy cơ cấu tổ chức, điều lệ góp vốn của công ty hợp danh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu điều lệ công ty hợp danh tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 192 KB

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất Hoạch định chiến lược kinh doanh

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Bản kế hoạch kinh doanh được tạo lập nhằm đưa ra những hoạch định, chiến lược kinh doanh cụ thể giúp bạn thể hiện được ý tưởng sắp tới của mình trong doanh nghiệp với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế. Nội dung chi tiết của Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất mời các bạn tham khảo.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 506 KB

Hướng dẫn thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng online Hướng dẫn thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng online Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng online
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Hướng dẫn gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng online cụ thể và chi tiết nhất kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BCT. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 1,1 KB

Báo cáo tổng kết công tác năm Báo cáo tổng kết công tác năm Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân

Báo cáo tổng kết công tác năm
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Báo cáo tổng kết công tác năm là mẫu văn bản được sử dụng nhằm báo cáo tổng kết hàng năm về công việc, tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo tổng kết công tác năm tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 99 KB

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản Đơn xin thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản là mẫu đơn được tổ chức, cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin thăm dò, khảo sát khoảng sản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 75 KB

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
 • Phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là mẫu giấy chứng nhận do sở kế hoạch và đầu tư lập ra để chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 81 KB

Mẫu biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ Mẫu biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ Biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ là mẫu biên bản được lập ra khi họp hội đồng cổ đông về việc thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn điều lệ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 96 KB

Mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là mẫu bản đề án về việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các đơn vị doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 145 KB

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu là mẫu bản báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu lập ra để báo cáo về việc bán hàng của doanh nghiệp mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 84 KB
Có tất cả 380 tài liệu.