Bbi Thai

Câu 1: tìm x giúp vs ạ


Hỏi bài Xem thêm