Nguyên Hoàng

câu 3 a

.lý do hao phí trên đường dây truyền tải điện viết công thức tính công suất hao phí tên và đơn vị

b .để làm giảm hao phí trên dường truyền ta thực hiện nào cách nào cách nào hiệu quả vì sao

câu 4 nêu cấu tạo hoạt động của máy biến thế viết công thức máy biến thế

câu 5 a. hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì so sánh đặc điểm tia sáng truyền từ

nước sang không khí và từ không khí sang nước vẽ hình minh họa

b . phân biệt hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ

câu 6 nêu những điểm giống nhau của ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ

câu 7 vẽ ảnh ảnh của một vật qua thấu kính trong các trường hợp sau

vị trí của vật TKHT thấu kính phân kì

vật ở ngoài khoảng tiêu cự (d>f) ảnh thật ảnh ảo cùng chiều

ngược chiều nhỏ hơn vật


vật ở trong khoảng tiêu cự (d <f) ảnh ảo

Hỏi bài

Xem thêm