Vanta Tour Tin học

Chọn phương án sai: Khi dùng Internet có thể: A. Bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh.

Chọn phương án sai: Khi dùng Internet có thể:

A. Bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh.

B. Máy tính bị nhiễm virus hoặc mã độc.

C. Tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng.

D. Bị lừa đảo hoặc lợi dụng.

3
3 Câu trả lời

Tin học

Xem thêm