Hồng Minh Khánh Phong lớp 7/3 Công nghệ lớp 7

Có mấy phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam?

A. 1 phương thức

B. 2 phương thức

C. 3 phương thức

D. 4 phương thức 

 

3
3 Câu trả lời
 • Hằng Nguyễn
  Hằng Nguyễn

  Đáp án đúng: B

  Có hai phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam:

  - Trồng ngoài trời: tất cả các công việc gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều được thực hiện ngoài trời (điều kiện tự nhiên)

  - Trồng trong nhà có mái che: là phương thức trồng trọt được thực hiện trong nhà kính, nhà lưới, nhà màn (nhà có mái che) cho phép kiểm soát được các yếu tố khí hậu, đất đai và sâu bệnh; thường áp dụng ở những vùng nắng nóng, khô hạn, băng giá, … hoặc áp dụng cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 15:27 10/01
 • Ma Kết
  Ma Kết

  B. 2 phương thức

  0 Trả lời 15:25 10/01
 • Nai Con
  0 Trả lời 15:27 10/01

Công nghệ

Xem thêm