vinh(ny ngân) Khoa Học Tự Nhiên

Đặc điểm cấu tạo tế bào nấm men có gì khác với cấu tạo tế bào các loại nấm còn lại

Từ đó em hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào.

6
6 Câu trả lời
 • Giáo sư X
  Giáo sư X

  - Nấm men chỉ có một tế bào trong khi nấm độc đỏ hoặc nấm hương được cấu tạo từ nhiều tế bào.

  → Nấm đơn bào là nấm được cấu tạo bởi một tế bào mà nấm đa bào là nấm được cấu tạo bởi nhiều loại tế bào.

  0 Trả lời 17:53 23/06
  • Kẹo Ngọt
   Kẹo Ngọt

   Tế bào nấm men được cấu tạo từ một tế bào

   Các loại nấm khác được cấu tạo từ nhiều tế bào

   Phân biệt:

   Nấm đơn bào: cấu tạo nên từ một tế bào

   Nấm đa bào: cấu tạo nên từ nhiều tế bào

   0 Trả lời 17:53 23/06
   • Vợ nhặt
    Vợ nhặt

    Sự khác nhau giữa nấm men và các loại nấm khác:

    - Nấm men có cấu tạo chỉ từ 1 tế bào, tế bào này đảm nhận mọi hoạt động sống của nấm. Các loại nấm khác có cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào cấu trúc nên các bộ phận đảm nhận các chức năng khác nhau trên cây nấm.

    Phân biệt nấm đơn bào và đa bào:

    - Nấm đơn bào: Cấu tạo chỉ từ 1 tế bào, tế bào này đảm nhận mọi hoạt động sống.

    - Nấm đa bào: có cấu tạo từ nhiều tế bào.

    0 Trả lời 17:54 23/06
    • Đinh Đinh
     Đinh Đinh

     cảm ơn nhiều ạ

     0 Trả lời 17:55 23/06
     • Quỳnh Trâm
      Quỳnh Trâm

      xin đa tạ

      0 Trả lời 17:55 23/06
      • HTN
       HTN

       Nấm đơn bào là nấm có cấu tạo cơ thể gồm 1 tế bào. 

       Nấm đa bào là nấm có cấu tạo cơ thể gồm nhiều tế bào. 

       0 Trả lời 19:18 23/06
       Khoa Học Tự Nhiên
       Xem thêm