Danh mục SGK lớp 4 mới năm 2023 - 2024

Danh mục SGK lớp 4 mới năm 2023 - 2024 gồm đầy đủ các môn học của 3 bộ sách: Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Chân trời sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn tham khảo chi tiết về 3 bộ SGK lớp 4 để chuẩn bị và lên kế hoạch giảng dạy cho năm học mới.

 >> Tham khảo: Góp ý sách giáo khoa lớp 4 đầy đủ các môn học

1. Danh mục SGK lớp 4 mới các môn học năm 2023-2024

Danh mục SGK của 3 bộ sách mới cung cấp đầy đủ: tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản để các thầy cô đang phụ trách dạy môn học nào có thể nắm rõ và lên kế hoạch xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch bài dạy phù hợp. Đồng thời lên kế hoạch soạn giáo án cho năm học mới.

DANH MỤC CÁC BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

SAU THẨM ĐỊNH ĐỢT 1

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Toán 4

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

2.

Toán 4

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3.

Toán 4

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

4.

Toán 4

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

5.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

6.

Đạo đức 4

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

7.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

8.

Lịch sử và Địa lí 4

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), NghiêmĐình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

9.

Lịch sử và Địa lí 4

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

10.

Lịch sử và Địa lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

11.

Khoa học 4

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

12.

Khoa học 4

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

13.

Khoa học 4

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

14.

Tin học 4

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bách Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

15.

Tin học 4

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

16.

Tin học 4

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

17.

Tin học 4

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

18.

Tin học 4

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Đào Thị Thêm, Nguyễn Phát Tài, Lê Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

19.

Tin học 4

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Nhà xuất bản Đại học Huế

20.

Công nghệ 4

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

21.

Công nghệ 4

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

22.

Công nghệ 4

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

23.

Giáo dục

Thể chất 4

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

24.

Giáo dục

Thể chất 4

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

25.

Giáo dục

Thể chất 4

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

26.

Âm nhạc 4

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

27.

Âm nhạc 4

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

28.

Âm nhạc 4

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

29.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

30.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

31.

Mĩ thuật 4

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

32.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

33.

Hoạt động trải nghiệm 4

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

34.

Hoạt động trải nghiệm 4

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

35.

Tiếng Anh 4

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Hoàng Thị Hải, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

36.

Tiếng Anh 4 (Family and Friends - National Edition)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

37.

Tiếng Anh 4 (English Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

38.

Tiếng Anh 4 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng Thùy Hương.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

39.

Tiếng Anh 4 (Explore Our World)

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

40.

Tiếng Anh 4 (i-Learn Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

41.

Tiếng Anh 4 (Phonics-Smart)

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia

Thành phố

Hồ Chí Minh

42.

Tiếng Anh 4 (Extra and Friends)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

43.

Tiếng Anh 4 (Guess what!)

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

44.

Tiếng Anh 4 (Wonderful World)

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư.

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 năm 2023-2024

3. Sách giáo khoa lớp 4 năm 2023-2024

4. Giải bài tập SGK lớp 4 năm 2023-2024

Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Toán lớp 4 Cánh diều

Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Trên đây, VnDoc đã gửi tới thầy cô Danh mục SGK lớp 4 mới năm 2023 - 2024. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất.

Đánh giá bài viết
1 10.954
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Đã có thẩm định lần 1 rồi, nhanh quá

  Thích Phản hồi 16:20 10/11
  • Phúc Huy
   Phúc Huy

   Danh mục sách lớp 4 đã sắp có rồi!

   Thích Phản hồi 16:20 10/11
   • Vợ cute
    Vợ cute

    hay quá!

    Thích Phản hồi 16:20 10/11
    • Phúc Huy
     Phúc Huy

     Quả là rất hay!

     Thích Phản hồi 16:21 10/11
     • Sếp trong nhà
      Sếp trong nhà

      Thư viện, tủ sách dùng chung lớp 4

      Thích Phản hồi 16:21 10/11
      • Hiếu Trần
       Hiếu Trần

       Không có Tiếng Việt hả ad?


       Thích Phản hồi 21:10 17/11

       Dành cho Giáo Viên

       Xem thêm