Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử 7 năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì 1 tiết sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử 7 năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 với đầy đủ các môn do VnDoc đăng tải, đây là nguồn tư liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ, cũng như kì thi quan trọng sắp tới.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 học kì 2

Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TNKQ

TNTL

TNKQ

TNTL

C/độ thấp

1. Đại Việt thời Lê Sơ.

Nhận biết Đại Việt thời Lê Sơ.

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 

 

 

 

Số câu:

S/điểm:

Tỉ lệ %

2

1

10%

1

2

20%

 

 

 

3

3

30%

2. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI -XVIII

 

Biết được tình hình nông nghiệp Đàng Trong thế kỉ XVI -XVIII

 

 

 

 

 

Số câu:

S/điểm:

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

 

 

 

 

 

1

0,5

5%

3. Phong trào Tây Sơn

 

 

Hiểu được tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm -Xoài Mút làm trận địa? Quá trình lật đổ chính quyền phong kiến họ Trịnh của nghĩa quân Tây Sơn năm 1786

Hiểu được vì sao khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu được đông đảo các giai cấp,tầng lớp nhân dân và các đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ

Vận dụng kiến thức đã học lập bảng niên biểu các sự kiện trong Phong trào Tây Sơn.

 

 

 

 

Số câu:

S/điểm:

Tỉ lệ %

 

 

2

1,5

15%

1

2

20%

1

330%

4

6,5

65%

 

Tổng

4

3,5

35%

3

3,5

35%

1

3

30%

8

10

100%

Đề kiểm tra Sử 7 học kì 2

Phần A: Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào ?

A. 8 - 10 – 1425;

B. 10 -11 – 1426;

C. 10 - 12 – 1427;

D. 3 - 1 - 1428

Câu 2. Người ban hành bộ luật Hồng Đức là:

A. Lê Nhân Tông;

B. Lê Anh Tông;

C. Lê Thánh Tông;

D. Lê Thái Tông.

Câu 3. Nông nghiệp Đàng Trong phát triển rõ rệt vào các thế kỉ XVI- XVIII là nhờ:

A. Chính quyền tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lập thành làng ấp, việc giảm tô thuế.

B. khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi

C. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học- kĩ thuật mới vào sản xuất

D.Chính quyền tổ chức di dân khai hoang.

Câu 4: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch.

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.;

B. Địa hình thuận lợi cho đặt phục binh;

C. Đó là một con sông lớn.

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

Câu 5 (1 điểm) Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống (....) sao cho đúng (Nguyễn Huệ, 100 năm, Thăng Long, Tây Sơn, chính quyền, 200 năm)

Giữa năm 1786 (1),.........................đánh vào (2).......................Chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho quân (3)................. ..........................Chính quyền chúa Trịnh tồn tại hơn (4)................... ................đến đây sụp đổ.

Phần B: Trắc nghiệm tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2 (2 điểm) Vì sao khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu được đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số ủng hộ?

Câu 3 (3 điểm) Lập bảng niên biểu các sự kiện trong Phong trào khởi nghĩaTây Sơn từ 1771 đến năm 1789 theo mẫu sau.

TT

Tháng/năm

Sự kiện

1

 

 

...

 

 

Hướng dẫn chấm và thang điểm đề kiểm tra 1 tiết Sử 7 học kì 2

Phần A: Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

Câu 5 (Mỗi ý đúng được 0,25 )

Đáp án

D

C

A

B

1. Nguyễn Huệ

2.Thăng Long

3.Tây Sơn

4. 200 năm

Phần B: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) ( mỗi ý đúng 1 điểm)

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu.

+ Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Bộ tham mưu, dựa vào dân vàđoàn kết toàn dân đánh giặc.

- ý nghĩa lịch sử:

- Cuộc khởi nghĩa đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam thời Lê Sơ.

Câu 2 (2 điểm) ( mỗi ý đúng 1 điểm)

- Dưới chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ XVIII, cuộc sống của người dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình oán hận của các tầng lớp nhân dân với chính quyền họ Nguyễn ngày càng sâu sắc

- Nghĩa quân Tây Sơn đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân, nhất là dân nghèo: “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xoá nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế.

Câu 3 (3 điểm) (Mỗi ý đúng được 02,5 điểm) Lập bảng niên biểu các sự kiện trong Phong trào khởi nghĩaTây Sơn từ 1771 đến năm 1789.

TT

Tháng/năm

Sự kiện

1

Đầu năm 1771

 

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai)

2

Tháng 09 - 1773

Nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn

3

Giữa năm 1774

Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

4

1776-1783

Nghĩa quân Tây Sơn bốn lần đánh vào Gia Định

5

Năm 1777

Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn,lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

6

Tháng 01 - 1785

Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm

7

Tháng 6 - 1786

Hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

8

Tháng 7- 1786

Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài

9

Từ cuối năm 1786 đến giữa 1788

Nguyễn Huệ ba lần tiến quân ra Thăng Long, chính quyền nhà Lê sụp đổ

10

Giữa năm 1788

 

Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long trị tội Vũ Văn Nhậm, bè lũ Lê Chiêu Thống trốn sang Kinh Bắc.

11

Tháng 12 - 1788

Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.

12

Đầu năm 1789

Quang Trung đại phá quân Thanh.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
12 2.961
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7

Xem thêm