Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Triệu Thuận, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 7

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Thuận, Quảng Trị là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật lý có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Quỳnh Hồng năm 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Trường THCS Triệu Thuận

KIỂM TRA VẬT LÝ 7

NĂM HỌC: 2015-2016
Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Có thể làm cho lược nhựa nhiễm điện bằng cách nào?

A. Nhúng lược nhựa vào nước ấm rồi lấy ra thấm khô nhẹ nhàng

B. Áp sát lược nhựa một lúc lâu vào cực dương của pin

C. Tì sát và vuốt nhẹ lược nhựa vào áo len

D. Phơi lược nhựa ngoài trời nắng trong 3 phút

Câu 2. Hạt nhân mang điện tích:

A. Dương B. Âm

C. Cả hai loại diện tích D. Không mang điện

Câu 3. Các vật nào sau đây không có các êlectrôn tự do:

A. Dây thép B. Dây đồng

C. Dây nhôm D. Dây nhựa

Câu 4. Vật dẫn điện nóng lên là do:

A. Tác dụng phát sáng B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng từ D. Tác dụng hóa học

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Câu 5: Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (2đ)

a. Dòng điện là dòng (1).................. có hướng

b. Dòng điện trong kim loại là dòng (2)................... có hướng.

Câu 6: Lấy ví dụ vào bảng sau (2đ)

Vật dẫn điện Vật cách điện
1)..........................................
2)..........................................
3)..........................................
4)..........................................
1)..........................................
2)..........................................
3)..........................................
4)..........................................

Câu 7: Người ta thường lắp cầu chì vào mỗi đầu mạch điện để là gì? Vì sao? (2đ)

Câu 8: Hãy nêu tác dụng sinh lí của dòng điện? (2đ)

Đánh giá bài viết
48 9.425
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật Lý

Xem thêm