Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Đề 1 trắc nghiệm và tự luận bài số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 11 - Học 2
Thời gian: 15 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Hợp chất Y sau đây thể tạo đ¬ược bao nhiêu dẫn xuất monohalogen?
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 5.
Câu 2: Cho hỗn hợp A gồm c chất sau: metan, etilen, axetilen, propađien. Chất
trong hỗn hợp tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3 là:
A. metan. B. etilen.
C. axetilen. D. propađien.
Câu 3: Trong các đồ phản ứng sau với mỗi mũi tên một phản ứng, đồ sai
là:
A.
B.
C.
D.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng một y đồng
đẳng thu được nCO2 = nH2O. Hai hiđrocacbon đó thể thuộc dãy đồng đẳng
nào sau đây?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Ankan. B. Anken.
C. Ankin. D. Ankađien.
Câu 5: Theo qui tắc Mac cốp nhi cốp, trong phản ứng cộng HX vào nối đôi
của anken thì nguyên tử H chủ yếu cộng vào:
A. cacbon bậc cao hơn.
B. cacbon có ít H hơn.
C. cacbon mang nối đôi, bậc thấp hơn.
D. cacbon mang nối đôi, ít H n.
Câu 6: Ankin o sau đây không tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3?
A. Axetilen. B. But 1 in.
C. But 2 in. D. Propin.
II. Phần tự luận
Câu 1: Bng phương pháp hoá hc hãy trình bày cách phân bit 3 bình không dán
nhãn chứa mỗi khí không màu sau: propan, butW1Wen, etin.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,4 mol hai ankin (đều chất khí điều kin thường)
đồng đẳng kế tiếp. Cho X tác dụng với ợng dung dịch AgNO3 trong
NH3 thu được 77,4 gam kết tủa. Xác định CTPT từng ankin trong X s mol
tương ứng.
Câu 3: Một hiđrocacbon X tham gia phản ứng cộng với HCl theo tỉ l 1 : 1 tạo
sản phẩm thành phần khối ợng clo 38,378%. Công thức phân tử của X ?
Đáp án & Thang điểm
I. Phần trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đ/A
C
C
B
B
C
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1:
W Hợp chất Y thể tạo đ¬ược 4 dẫn xuất monohalogen.
W Chn đáp án C.
Câu 2:
W Axetilen ankin liên kết ba vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch
bạc nitrat trong amoniac.
W Chn đáp án C.
Câu 3:
W Chn đáp án B vì:
Câu 4:
W Khi đốt cháy anken (CTTQ: CnH2n) thu được nCO2 = nH2O .
W Chn đáp án B.
Câu 5:
W Quy tắc cộng Mac cốp nhi cốp:
Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay phần mang đin
dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp n (có nhiều nguyên tử H
hơn), còn phần nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang đin âm) cộng vào
nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn).
W
W Chn đáp án C.
Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 - Đề 1 trắc nghiệm và tự luận bài số 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Đề 1 trắc nghiệm và tự luận bài số 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Đề 1 trắc nghiệm và tự luận bài số 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 6 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm trong thời gian 15 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Đề 1 trắc nghiệm và tự luận bài số 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Hóa học Xem thêm