Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra môn Hóa 12

Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2.

D. FeO.

Câu 2: X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. ô số 26, chu kì 4 nhóm VIIIA.

B. ô số 26, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô số 26, chu kì 3, nhóm VIIIB.

D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

A. ngâm vào đó một đinh sắt.

B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

C. mở nắp lọ đựng dung dịch.

D. cho vào đó vài giọt dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

A. FeS2.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeCO3.

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

A. 4 .

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 7: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10.

B. 32,58.

C. 31,97.

D. 33,39.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 4,48 lít.

B. 8,96 lít.

C. 17,92 lít.

D. 11,20 lít.

Câu 9: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch KMnO4 trong H2SO4 là

A. 36.

B. 34.

C. 35.

D. 33.

Câu 10: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/a

A

D

A

B

C

A

C

B

A

D

Câu 1: Al(OH)3 có tính lưỡng tính. Chọn đáp án A.

Câu 2: X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. Chọn đáp án D.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường ngâm vào đó một đinh sắt. Chọn đáp án A.

Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là Fe3O4. Chọn đáp án B.

Câu 5: Thí nghiệm tạo ra muối sắt II là:

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Chọn đáp án C.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là Na, Ca, Al. Chọn đáp án A.

Câu 7: naxit = 2.nH2 + 2.nO (oxit) = 2.0,15 + 2. 0,04.4 = 0,62 mol.

Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = m + mH2O + mH2

→ m = 0,12.27 + 0,04.232 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 4.0,04.18 = 31,97 gam.

Chọn đáp án C.

Câu 8: Bảo toàn khối lượng: moxi = 30,2 – 17,4 = 12,8 → noxi = 0,4 mol

→ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít. Chọn đáp án B.

Câu 9:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Tổng hệ số = 36. Chọn đáp án A.

Câu 10: mchất rắn↓ = mO(CuO) = 9,1 – 8,3 = 0,8 → nO(CuO) = nCuO = 0,8 : 16 = 0,05 mol

→ mCuO = 0,05.80 = 4 gam. Chọn đáp án D.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Hóa học Xem thêm