Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 3

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 3

BÀI 03: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

1. Đếm cách đều 8 đơn vị:

8, 16, 24, ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........¸........., .........

8 + 8 = 16

8 + 8 + 8 = 24

8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

A. 32, 40, 48, 56, 63, 72, 80, 88, 96

B. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96

C. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 81, 88, 96

D. 32, 33, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96

2. Tổng “230 + 100” lớn hơn “220 + 110” đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

3. 3 năm = ......... tháng (1 năm = 12 tháng)

A. 36

B. 24

C. 12

D. 18

4. Đếm cách 6 đơn vị:

6, 12, 18, ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........¸........., .........

6 + 6 = 12

6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

A. 24, 33, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

B. 21, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

C. 24, 30, 36, 42, 48, 54, 59, 66, 72

D. 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

5. 100 + 99 + 98 + 97 + 96 = .........

A. 400

B. 460

C. 490

D. 430

6. Tổng nào lớn hơn “662 + 329” hay “663 + 330”?

A. 663 + 330

B. 662 + 329

7. 225 + 675 = .........

A. 900

B. 909

C. 990

D. 1000

8. Thùng dầu thứ nhất có 125l, thùng dầu thứ hai có 107l. Cả hai thùng có ......... lít dầu.

A. 232

B. 227

C. 223

D. 225

9. 256 + 125 = .........

A. 380

B. 382

C. 381

D. 318

10. Một xưởng trong buổi sáng làm được 366 chi tiết máy, buổi chiều làm được nhiều hơn buổi sáng 92 chi tiết. Cả ngày xưởng làm được ......... chi tiết máy.

A. 458

B. 728

C. 824

D. 718

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 3

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

A

3

A

4

D

5

C

6

A

7

A

8

A

9

C

10

C

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 82
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút Xem thêm