Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Xem đồng hồ

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

BÀI 09. XEM ĐỒNG HỒ

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

1. 48 giờ = ......... ngày

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

A. 3 giờ 45 phút

B. 10 giờ 15 phút

C. 9 giờ 15 phút

D. 3 giờ 50 phút

3. 180 phút = ......... giờ

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

4.

Bây giờ là 2 giờ (buổi chiều)

12 giờ nữa là .........

A. 2 giờ sáng

B. 4 giờ sáng

C. 2 giờ chiều

D. 4 giờ chiều

5.

Bây giờ là 2 giờ

30 phút nữa là .........

A. 2 giờ 30 phút

B. 2 giờ kém 3 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 2 giờ 3 phút

6. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

A. 5 giờ 45 phút

B. 4 giờ 45 phút

C. 5 giờ 9 phút

D. 4 giờ 9 phút

7. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

A. 8 giờ 10 phút

B. 7 giờ 10 phút

C. 2 giờ 40 phút

D. 2 giờ 35 phút

8.

Bây giờ là 5 giờ 20 phút

20 phút trước là .........

A. 5 giờ 40 phút

B. 5 giờ

C. 5 giờ 10 phút

D. 6 giờ kém 20 phút

9. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

A. 12 giờ 30 phút

B. 12 giờ 20 phút

C. 12 giờ kém 20 phút

D. 12 giờ 40 phút

10. 24 tháng = ......... năm

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ

Câu hỏi

Đáp án

1

A

2

C

3

A

4

A

5

A

6

B

7

B

8

B

9

C

10

A

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Xem đồng hồ, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.959
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán

    Xem thêm