Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 4

1 48

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 4 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 4

BÀI 04. TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

1. Số bị trừ là 325, hiệu là 75, số trừ là .........

A. 275

B. 265

C. 250

D. 225

2. 818 - ......... = 245

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 536

B. 573

C. 563

D. 537

3. ......... - 100 = 900

A. 1000

B. 10 000

C. 100

D. 10

4. 200 cm = ......... dm (10 cm = 1 dm)

A. 10

B. 20

C. 2

D. 200

5. Trên khay có 215 quả trứng. Bác Hưng đã lấy ra 150 quả để làm bánh. Trên khay còn lại bao nhiêu quả trứng?

A. 165

B. 65

C. 55

D. 155

6. Hiệu “658 - 172” lớn hơn “657 - 171” đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

7. 838 - 491 = .........

A. 473

B. 347

C. 374

D. 437

8. 1000 - 200 = .........

A. 880

B. 820

C. 800

D. 850

9.

5 dm = ......... cm (1 dm = 10 cm)

A. 50

B. 500

C. 10

D. 100

10. 800 - 110 = .........

A. 610

B. 770

C. 790

D. 690

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 4

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

B

3

A

4

B

5

B

6

A

7

B

8

C

9

A

10

D

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 4, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 48
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm